Fundacja On Jest została ustanowiona 12 kwietnia 2018 roku aby stanowić finansowe wsparcie dla działań ewangelizacyjnych i charytatywnych Wspólnoty On Jest.

Zachęcamy wszystkich członków i przyjaciół Wspólnoty aby – wsłuchani w prowadzenie Ducha Świętego – podejmowali odważnie działania ewangelizacyjne i pomocowe zwracając się do Fundacji po wsparcie finansowe.

Formalne zasady działania Fundacji reguluje jej Statut.

Informacje rejestrowe Fundacji można znaleźć w wyszukiwarce KRS . Odpis na dzień 25 września 2018 można zobaczyć tutaj.

Warto też zapoznać się z Zasadami Fundacji On Jest, które przystępnie opisują cele, podstawowe zasady i wartości i organizację Fundacji, a także jej funkcjonowanie w odniesieniu do Wspólnoty On Jest.

Aktualnie członkami Rady Fundacji są: Mariusz Stańco, Jurek Prokopiuk, Wojtek Palczyński i Maciek Zimecki natomiast funkcję Dyrektora Fundacji pełni Darek Trocha. Zachęcamy do kontaktu z nami!

Numer konta Fundacji:

BNP Paribas Bank Polska SA
32 1750 0009 0000 0000 4078 7631