O modlitwie

5 Wyników

Poznanie i rozwój

przez Darek

Poznanie i rozwój Refleksje po warsztacie „Poznanie i rozwój” prowadzonym przez Monikę i Marcina Gajdów „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga” Rozdarcie zasłony w Świątyni po śmierci Jezusa mówi nam o tym, że Bóg jest dla nas dostępny zawsze. Nie musimy już, jak Izraelici, pielgrzymować raz w roku do Świątyni. Kult przenosi się do […]

Modlitwa w Duchu Świętym – A.M. de Monleon OP

przez Monika Mosior

Zapytuje się często, w czym modlitwa odnowy charyzmatycznej różni się od innych form modlitwy; czy nie jest ona po prostu ,,modlitwą spontaniczną”? Nie jest ona niczym w tym rodzaju. Wydaje mi się, że modlitwa w Duchu występuje wtedy, gdy z jednej strony mogą się w niej przejawiać charyzmaty /por. I Kor 14, 15-16; Ef 5, […]

Wezwanie do modlitwy

przez Monika Mosior

“Nic nie pojmuję, niczego nie jestem w stanie zrozumieć, jestem absolutną ciemnością … Boże, Ty jesteś naprawdę Bogiem ukrytym, Ty jesteś dalej ode mnie, niż najodleglejsza gwiazda w kosmosie. Panie, dlaczego milczysz, dlaczego jesteś głuchy na moje wołanie, na mój krzyk rozpaczy! Boże, gdybym krzyczał do kamienia, prędzej bym go skruszył”. “Wszystko, bez wyjątku wszystko […]

Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną… cz. II – Tatiana Kwiatkowska

przez Monika Mosior

Spotykamy się ponownie wokół tematu modlitwy uwielbienia. W tym miejscu warto przypomnieć to, co zabrzmiało już w I części refleksji na temat uwielbienia, a mianowicie, że Bóg jest zawsze godzien uwielbienia, więc możemy i powinniśmy Go uwielbiać w każdym czasie / owa powinność stała się, mam nadzieję, jasna po lekturze I części /. Modlitwa uwielbienia […]

„Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną…” (kilka refleksji nt. modlitwy uwielbienia) cz. I

przez Monika Mosior

Historia Siloe W latach 1977-1985 ukazało się 30 numerów Listu do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych Siloe (w tym teksty Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego). Od kilku lat Centralna Diakonia Modlitwy podjęła się kontynuacji tego dzieła wydając kolejne numery tego listu, w których podejmuje problematykę szeroko pojętego życia modlitwy. Od lipca 2011 roku Siloe zostaje wydawane […]