Jeśli szukasz

3 Wyników

Perła

przez Darek

Jak można przekazać doświadczenie Boga? Jak pokazać to co niewidzialne, jak opowiedzieć o czymś co wymyka się rozumowi? Najlepiej może zacytować Jezusa: Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, […]

On Jest

przez Darek

„On Jest” – te dwa słowa, które przyjęliśmy za nazwę naszej wspólnoty  to bodaj najkrótsze możliwe w języku polskim wyznanie wiary. Jednocześnie to słowa nawiązujące do imienia Boga, które objawił Mojżeszowi: Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie […]