Kategoria Jeśli szukasz

Perła

Jak można przekazać doświadczenie Boga? Jak pokazać to co niewidzialne, jak opowiedzieć o czymś co wymyka się rozumowi? Najlepiej może zacytować Jezusa: Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł,…

On Jest

[box] U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę. (Benedykt XIV, Encyklika Deus Caritas Est) [/box] „On Jest” – te dwa słowa, które przyjęliśmy…