Aplikacje mobilne do Lectio Divina

1 Item

Aplikacje są elektroniczną wersją rozważań Lectio Divina, przygotowywanych od 2011 roku w formie drukowanej dla parafian NMP Bolesnej we Wrocławiu – Strachocinie przez członków wspólnoty „On Jest” Ruchu Światło – Życie.

Aplikacja działają offline, aktualizacje tekstów pobierane są z sieci raz w tygodniu (sobota) na każdy następny tydzień. Dodatkową pomocą dla korzystających z aplikacji jest przystępny opis całej metody Lectio Divina. Linki do pobrania aplikacji:

Na platformę Android

Na platformę iOS

E-czytniki (format mobi)

Bóg przemawia na ekranie

przez Jerzy Prokopiuk

Aplikacja „Lectio Divina” to pomoc w takim czytaniu Słowa Bożego, aby to Słowo przemieniało nasze myślenie i abyśmy w Jego świetle dokonywali dobrych wyborów i podejmowali dobre decyzje. Autorami rozważań – komentarzy są ludzie świeccy, choć same komentarze mają, w zamierzeniach autorów, jedynie pomocniczy charakter. Głównym celem jest osobiste spotkanie czytającego ze Słowem Bożym, które, […]