Projekt “Słowo Boże”

5 Wyników

Motywy i tło projektu

„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata , lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu , abyście umieli rozpoznać , jaka jest wola Boża : co jest dobre , co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12,2). Mamy myśleć tak, jak myśli Bóg, aby być w stanie rozpoznać i zrealizować Jego plan dla siebie i świata. To Boże myślenie zawarte jest na stronach Pisma Świętego, dlatego kluczową sprawą dla ewangelizacji i odnowy Kościoła wydaje się być zmiana myślenia oparta o Słowo Boże.

Bardzo jednoznacznie mówił o tym każdy z trzech ostatnich papieży:

„Konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie” (Jan Paweł II, Novo millenio ineunte, 39).

Lectio divina, „jeśli będzie się ją skutecznie propagować, przyniesie w Kościele nową duchową wiosnę” (Benedykt XVI, Słowo Boże źródłem odnowy Kościoła, w: „L’Osservatore Romano” 26 (2005) nr 11-12, s. 25).

„Istnieje konkretny sposób wsłuchiwania się w to, co Pan chce nam powiedzieć w swoim Słowie, i otwarcia się, by nas przemienił Jego Duch. Chodzi o to, co nazywamy «lectio divina». Polega ono na czytaniu Słowa Bożego w chwilach modlitwy, by ono nas oświeciło i odnowiło” (Evangelii Gaudium, nr 152)

W oparciu o to przekonanie i zachęceni przez nauczanie papieskie, rozpoczęliśmy w marcu 2011 roku, w parafii NMP Bolesnej we Wrocławiu – Strachocinie (w dalszej kolejności w parafiach ościennych) projekt czytania i rozważania Bożego Słowa. Aktualnie projekt realizowany jest w formie rozważań krótkich (dystrybucja papierowa ok. 300 egz + do ściągnięcia ze strony On Jest) oraz w formie pełnej metody Lectio Divina (dystrybucja papierowa ok. 140 egz + do ściągnięcia ze strony On Jest + aplikacja Android).

Szczegółowy opis projektu i propozycje rozważań znajdziesz tutaj .

Zachęcamy inne wspólnoty w Kościele do służby Słowu i pisania rozważań dla swoich parafii, w razie potrzeby służymy wypracowanym do tej pory know – how. Kontakt tu: http://onjest.pl/o-nas/

Warsztaty o Słowie Bożym – „Jak czytać i rozważać Słowo Boże?”

przez Jerzy Prokopiuk

W ramach świętowania Niedzieli Słowa Bożego 26.01.2020, chcemy zaprosić Was do odkrywania i uczenia się tego, co i jak zrobić, aby Pismo Święte – Słowo Boże, stawało się miejscem, gdzie odkrywamy Boga mówiącego do nas i prowadzącego nas w codzienności. M.in. będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania: Jak Bóg mówi do nas i co zrobić, aby […]

Niedziela Słowa Bożego 2020

przez Jerzy Prokopiuk

3 niedziela zwykła (26. Stycznia w 2020) została przez papieża Franciszka ogłoszona Niedzielą Słowa Bożego w Kościele. Kluczowe idee dot. tej niedzieli zostały zawarte w liście apostolskim „aperuit illis”, ogłoszonym w rocznicę 600-lecia śmierci św. Hieronima: Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego, jak święty autor […]

“Lectio Divina – On Jest” partnerem ogólnopolskich badań o czytaniu Biblii

przez Jerzy Prokopiuk

Poniżej publikujemy raport z badań, których partnerem była m.in. nasza inicjatywa “Lectio Divina – On Jest”. Niemalże w każdym polskim domu na półce z książkami stoi Biblia. Czy jednak często po nią sięgamy? Co i jak czytamy? Instytut badawczy IMAS International, we współpracy z inicjatywami Pismo Święte PL i Lectio Divina – On Jest, zapytał […]

Bóg przemawia na ekranie

przez Jerzy Prokopiuk

Aplikacja „Lectio Divina” to pomoc w takim czytaniu Słowa Bożego, aby to Słowo przemieniało nasze myślenie i abyśmy w Jego świetle dokonywali dobrych wyborów i podejmowali dobre decyzje. Autorami rozważań – komentarzy są ludzie świeccy, choć same komentarze mają, w zamierzeniach autorów, jedynie pomocniczy charakter. Głównym celem jest osobiste spotkanie czytającego ze Słowem Bożym, które, […]