“Przystanki” – materiały do pracy ze Słowem Bożym

1 Item

Uwagi ogólne dotyczące “Przystanków” i materiały do pobrania

przez Jerzy Prokopiuk

„Przystanki” to materiały do formacji duchowej, szczególnie w grupach małżeńskich,  które stanowiłyby pomoc ku wzrostowi relacji wertykalnej (z Jezusem) jak też horyzontalnej (ze współmałżonkiem). Z materiałów z powodzeniem może korzystać także każda osoba, która pragnie pogłębić swoją wiarę. Mogą z nich korzystać osoby, które są w różnych ruchach czy wspólnotach, ponieważ są to materiały oparte […]