Formacja

1115 of 15 items

Wezwanie do modlitwy

przez Monika Mosior

“Nic nie pojmuję, niczego nie jestem w stanie zrozumieć, jestem absolutną ciemnością … Boże, Ty jesteś naprawdę Bogiem ukrytym, Ty jesteś dalej ode mnie, niż najodleglejsza gwiazda w kosmosie. Panie, dlaczego milczysz, dlaczego jesteś głuchy na moje wołanie, na mój krzyk rozpaczy! Boże, gdybym krzyczał do kamienia, prędzej bym go skruszył”. “Wszystko, bez wyjątku wszystko […]

W Namiocie Spotkania – modlitwa regularna i wytrwała – Bert Ghezzi

przez Monika Mosior

Czytałem ostatnio książkę, w której pewien pastor usiłował przekonać jakiegoś młodzieńca o konieczności codziennego przebywania przez jakiś czas sam na sam z Panem. Młodzieniec ów oświadczył pastorowi, że pragnąłby modlić się oraz być bardziej związanym z Kościołem, lecz jest zbyt zaabsorbowany pracą zawodową i nauką w szkole. Nie ma po prostu czasu na nic innego. […]

Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną… cz. II – Tatiana Kwiatkowska

przez Monika Mosior

Spotykamy się ponownie wokół tematu modlitwy uwielbienia. W tym miejscu warto przypomnieć to, co zabrzmiało już w I części refleksji na temat uwielbienia, a mianowicie, że Bóg jest zawsze godzien uwielbienia, więc możemy i powinniśmy Go uwielbiać w każdym czasie / owa powinność stała się, mam nadzieję, jasna po lekturze I części /. Modlitwa uwielbienia […]

„Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną…” (kilka refleksji nt. modlitwy uwielbienia) cz. I

przez Monika Mosior

Historia Siloe W latach 1977-1985 ukazało się 30 numerów Listu do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych Siloe (w tym teksty Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego). Od kilku lat Centralna Diakonia Modlitwy podjęła się kontynuacji tego dzieła wydając kolejne numery tego listu, w których podejmuje problematykę szeroko pojętego życia modlitwy. Od lipca 2011 roku Siloe zostaje wydawane […]

Lectio Divina

przez Darek

Lectio divina – metoda osobistego studium Pisma Świętego Mnisi znali dwa sposoby medytacji Słowa Bożego: ruminatio – przetrawianie Słowa Bożego poprzez jego ciągłe powtarzanie oraz lectio divina – Bożą lekturę, w której chodziło o to, aby wszystkie słowa Biblii rozumieć jako drogę do Boga, jako opis drogi duchowej. Kluczowe jest tu pytanie: kim jestem, co jest tajemnicą mojego życia, kim […]