Niedziela Słowa Bożego 2020

3 niedziela zwykła (26. Stycznia w 2020) została przez papieża Franciszka ogłoszona Niedzielą Słowa Bożego w Kościele. Kluczowe idee dot. tej niedzieli zostały zawarte w liście apostolskim „aperuit illis”, ogłoszonym w rocznicę 600-lecia śmierci św. Hieronima:

Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego, jak święty autor nauczał już w dawnych czasach: «Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić» (Pwt 30, 14).

Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego (…) proboszczowie będą mogli znaleźć odpowiednią formę ku temu, (…) aby ukazać ważność codziennej lektury oraz modlitwy Pismem Świętym, ze szczególnym odniesieniem do jej formy zwanej lectio divina.

Z okazji tego wydarzenia Gladiatore Marketing przygotował plakaty, które możecie wykorzystać w Waszych parafiach czy wspólnotach oraz w mediach społecznościowych, aby zwrócić uwagę na to wydarzenie.

Zachęcamy Was do zaznaczenia tego wydarzenia w elementach liturgicznych i pozaliturgicznych. W parafii NMP Bolesnej we Wrocławiu m.in. chcemy wręczyć każdej osobie uczestniczącej tego dnia w parafialnej Eucharystii, zakładkę do Pisma Świętego ze “Słowem Życia”, podzielić się świadectwami o roli Słowa Bożego w naszym życiu oraz przeprowadzić warsztaty nt. “Jak czytać i rozważać Słowo Boże”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *