Aplikacja „Lectio Divina” to pomoc w takim czytaniu Słowa Bożego, aby to Słowo przemieniało nasze myślenie i abyśmy w Jego świetle dokonywali dobrych wyborów i podejmowali dobre decyzje.
Autorami rozważań – komentarzy są ludzie świeccy, choć same komentarze mają, w zamierzeniach autorów, jedynie pomocniczy charakter. Głównym celem jest osobiste spotkanie czytającego ze Słowem Bożym, które, jak mówi św. Paweł, jest samo w sobie „żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny , przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha , stawów i szpiku , zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12) .
Dokonuje się to przez poprowadzenie czytającego, krok po kroku, przez poszczególne etapy tej metody rozważania Słowa Bożego:
1. Czytanie (lectio),
2. Medytację (meditatio),
3. Modlitwę (oratio) i trwanie przed Bogiem (contemplatio).
4. Działanie (actio)
Do rozważania wybierane jest tylko jedno czytanie spośród czytań liturgicznych przewidzianych przez Kościół na dany dzień roku, gdyż, jak uczy nas św. Ignacy, „nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę”.

Aplikacja działa offline, aktualizacje tekstów pobierane są z sieci raz w tygodniu na każdy następny tydzień. Dodatkową pomocą dla korzystających z aplikacji jest przystępny opis całej metody Lectio Divina.

GN 30_2014 o aplikacji android