Uwagi ogólne dotyczące “Przystanków” i materiały do pobrania

„Przystanki” to materiały do formacji duchowej, szczególnie w grupach małżeńskich,  które stanowiłyby pomoc ku wzrostowi relacji wertykalnej (z Jezusem) jak też horyzontalnej (ze współmałżonkiem). Z materiałów z powodzeniem może korzystać także każda osoba, która pragnie pogłębić swoją wiarę. Mogą z nich korzystać osoby, które są w różnych ruchach czy wspólnotach, ponieważ są to materiały oparte o Słowo Boże, korzystające z powszechnie przyjętych w Kościele metod pracy (Ewangeliczna Rewizja Życia, Dzielenie się Słowem Bożym). Głównym zadaniem materiałów, które zostały nazwane zbiorczo „Drogą do przemiany małżeństwa” a poszczególne elementy „Przystankami”, jest praca ze Słowem Bożym. List do Rzymian zachęca nas abyśmy przemieniali nasze myślenie i myśleli na sposób Boży (Rz 12,2). Myślenie Boże jest natomiast zawarte w Bożym Słowie i nie sposób dokonać takiej przemiany bez wniknięcia w Boże Słowo w taki sposób, aby stało się ono dla nas Słowem Życia.

Niniejsze materiały zostały przygotowane w formie zeszytów tematycznych, w których staram się wniknąć w dany temat i ukazać go z różnych stron. Aktualnie dany temat opracowywany jest w dwóch notatnikach. Pierwszy obejmuje pracę  1 i 2 tygodnia, drugi notatnik  3 i 4 tygodnia po spotkaniu kręgu.  Idea pracy w poszczególnych tygodniach opiera się na następujących zasadach:

  1. Zwykle tydzień 1 i 2 obejmuje odkrywanie i doświadczanie istoty danego tematu (przykładowo temat o Duchu Św. w 1 tygodniu odnosi się do Jego osoby i misji, w 2 tygodniu obejmuje  życie w Duchu.Tydzień 3 dotyczy relacji i związków pomiędzy danym tematem a życiem chrześcijanina (np. „Duch Św. przekonuje o grzechu”). Tydzień 4 ukazuje dany temat w kontekście życia małżeńskiego i rodzinnego.
  2. Tydzień 3 dotyczy relacji i związków pomiędzy danym tematem a życiem chrześcijanina (np. „Duch Św. przekonuje o grzechu”). Tydzień 4 ukazuje dany temat w kontekście życia małżeńskiego i rodzinnego.

Do każdego tygodnia jest dołączona katecheza wprowadzająca. Animator otrzymuje do ręki całą katechezę i jego zadaniem jest ukazanie najważniejszych myśli związanych z tematem. Cała treść katechezy zawarta jest także  w notatnikach. Istotne jest, aby animator zapraszał Ducha Świętego w prowadzenie  katechezy i aby zapoznał się z treściami tematu tak, aby te stały się jego  osobistymi odkryciami.

W schemacie każdego dnia proponowana jest krótka modlitwa wprowadzająca ze Słowem Bożym. Namiot Spotkania (modlitwa osobista) ujęty jest jako spotkanie z Jezusem Chrystusem w Słowie Bożym,  w formie ewangelicznej rewizji życia. Ostatnim elementem schematu jest propozycja modlitwy małżeńskiej z pytaniami do podanego Słowa Bożego (dzielenie się Słowem Bożym). Jeżeli komuś pomaga sformułowanie myśli na piśmie to zostawione puste miejsca pozwalają na zrobienie notatek do zadanych pytań.

W praktyce okazało się, że na przejście wszystkich czterech tygodni zaplanowanych w zeszytach potrzeba ośmiu tygodni pracy. Wynika to często z różnych sytuacji życiowych, ale głównie z braku nawyku systematycznej modlitwy osobistej.

Umieszczone na stronie materiały przedkładam do swobodnego wykorzystania w pracy różnych grup oraz indywidualnej, proszę jedynie o informację (jjprokopiuk(at).com), gdzie i przez kogo materiały są wykorzystywane. Także wszelkie uwagi, szczególnie krytyczne, są mile widziane i , mam nadzieję, przyczynią się do ulepszenia tej propozycji formacyjnej. Zaznaczam, że publikowane materiały nie są zatwierdzonymi przez Komisję Teologiczną Ruchu Światło – Życie materiałami formacyjnymi.

Poszczególne zeszyty „Przystanków” otworzą się w pliku PDF po kliknięciu na link. Można drukować je w formacie broszury. W razie problemów prosimy o kontakt na podany adres e-mail.

Jolanta Prokopiuk

O autorze: Jestem od 33 lat w Ruchu Światło-Życie. Mam za sobą formację młodzieżową, pracę studencką i formację w Domowym Kościele. Skończyłam studia doktoranckie z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu z tytułem magistra licencjata.

Do pobrania:

Nawrócenie katecheza dla animatorów
Nawrócenie tydzień 1-2
Nawrócenie tydzień 3-4
 
Przystanek “Serce” tydzień 1-2
Przystanek “Serce” tydzień 3-4
Przystanek “Serce” katecheza dla animatorów
 
 Przystanek Aniołowie tydzień 1-2
Przystanek Aniołowie tydzień 3-4
Przystanek Aniołowie katecheza dla animatorów
 
Przystanek Błogosławieństwa tydzień 1-2
Przystanek Błogosławieństwa tydzień 3-4
Przystanek Błogosławieństwa katecheza dla animatorów
 
Przystanek Diakonia tydzień 1-2
Przystanek Diakonia tydzień 3-4
Przystanek Diakonia katecheza dla animatorów
 
Przystanek Duch Święty tydzień 1-2
Przystanek Duch Święty tydzień 3-4
 
Przystanek Eucharystia tydzień 1-2
Przystanek Eucharystia tydzień 3-4
Przystanek Eucharystia katecheza dla animatorów
 
Przystanek Jezus Chrystus tydzień 1-2
Przystanek Jezus Chrystus tydzień 3-4
Przystanek Jezus Chrystus katecheza dla animatorów
 
Przystanek Kobiecość tydzień 1-2
Przystanek Kobiecość tydzień 3-4
Przystanek Kobiecość katecheza dla animatorów
 
Przystanek Kościół tydzień 1-2
Przystanek Kościół tydzień 3-4
Przystanek Kościół katecheza dla animatorów
 
Przystanek Męskość tydzień 1-2
Przystanek Męskość tydzień 3-4
Przystanek Męskość katecheza dla animatorów
 
Przystanek Modlitwa tydzień 1-2
Przystanek Modlitwa tydzień 3-4
Przystanek Modlitwa katecheza dla animatorów
 
Przystanek Niepokalana tydzień 1-2
Przystanek Niepokalana tydzień 3-4
Przystanek Niepokalana katecheza dla animatorów
 
Przystanek Oblubieńczość tydzień 1-2
Przystanek Oblubieńczość tydzień 3-4
 
Przystanek Słowo Boże tydzień 1-2
Przystanek Słowo Boże tydzień 3-4
Przystanek Słowo Boże katecheza dla animatorów
 
Przystanek Tajemnice Różańcowe tydzień 1-2
Przystanek Tajemnice Różańcowe tydzień 3-4
Przystanek Tajemnice Różańcowe katecheza dla animatorów
 
Przystanek Wolność tydzień 1-2
Przystanek Wolność tydzień 3-4
 
Przystanek Wychowanie tydzień 1-2
Przystanek Wychowanie tydzień 3-4
Przystanek Wychowanie katecheza dla animatorów
 
Przystanek Zmartwychwstanie tydzień 1-2
Przystanek Zmartwychwstanie tydzień 3-4
Przystanek Zmartwychwstanie katecheza dla animatorów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *