Charyzmat Światło-Życie

Czym jest charyzmat?  Charyzmat (z gr. χάρισμα /chárisma/ – “bezinteresowny dar”, “dar łaski”) –wskazuje na pewne dary Boże, uzdolniające tego, kto je otrzymał, do służby w Kościele. Pojęcie to odnoszone jest także do zgromadzeń i zakonów (w naszym rozumieniu  także do innych dzieł i ruchów w Kościele): np. charyzmat zakonu, zgromadzenia – oznacza wtedy najważniejszy kierunek jego działalności. W każdym razie charyzmat to dar Ducha Świętego do budowania wspólnoty. Charyzmat  jakiejkolwiek wspólnoty w Kościele to określone, specyficzne dla danej wspólnoty formy wyrażania jej relacji do Boga przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym.

Wierność charyzmatowi jest dla Ruchu Światło – Życie i dla każdego dzieła chrześcijańskiego czymś kluczowym – jeżeli tworzący jakieś  dzieło są wierni charyzmatowi którym Bóg obdarzył ich wspólnotę, to  przyczyniają się do tego, że wspólnota jest żywa, dynamiczna i jest znakiem dla świata, że Bóg, Królestwo Boże, prawdziwie jest pośród nas. Zatem jeżeli pragniemy budować wspólnotę na drodze pewnego ruchu czy wspólnoty, to należy zachować wierność charyzmatowi danego dzieła. Aby być wiernym charyzmatowi trzeba go jednak poznać i prosić Ducha Świętego o dar wierności.

Celem niniejszego szkicu o charyzmacie Światło – Życie nie jest wyczerpujący opis lecz jedynie zarysowanie najważniejszych elementów charyzmatu, pewna próba określenia tego, co stanowi „jądro” charyzmatu Światło – Życie, jego istotę, ideał. Po określeniu tych kluczowych elementów składających się na Charyzmat Światło – Życie postaramy się ukazać drogę i konkretne narzędzia służące temu, aby ten Charyzmat wcielać w życie.

Chcielibyśmy, aby osoby nie znające charyzmatu zobaczyły i zasmakowały bogactwa daru jaki Pan przygotował wszystkim, którzy będą chcieli kroczyć na drodze tego Dzieła. Niniejszy szkic nie jest oficjalną wykładnią charyzmatu Ruchu Światło – Życie, lecz owocem studiów, przemyśleń i doświadczeń autorów. Więcej materiałów dotyczących charyzmatu Światło – Życie można odnaleźć na stronie www.oaza.pl w dziale „Teksty programowe”.

Charyzmat Ruchu Światło-Życie v.2.1_12 12 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *