Tekst opublikowany tuż przed naszą ostatnią edycją warsztatów w styczniu 2014

 

GN o warsztatach, tuż przed ostatnią edycją na Strachocinie, w styczniu 2014

GN o warsztatach, tuż przed ostatnią edycją na Strachocinie, w styczniu 2014