Małżeńsko – rodzinna część Ruchu Światło-Życie – Domowy Kościół – pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. ZOBOWIĄZANIA, często nazywane w  Domowym Kościele Ruchu Światło-Życie szansami, darami lub drogowskazami, służą budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie (por. Zasady DK, 13).

Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem, rodziną w oparciu o rozeznane Boże prowadzenie), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-6 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Na podstronach i we wpisach znajdziesz wiele pomocnych materiałów, które pomogą Ci zrozumieć i, mamy nadzieję, owocnie zastosować poszczególne drogowskazy.