Motywy i tło projektu

„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata , lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu , abyście umieli rozpoznać , jaka jest wola Boża : co jest dobre , co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12,2). Mamy myśleć tak, jak myśli Bóg, aby być w stanie rozpoznać i zrealizować Jego plan dla siebie i świata. To Boże myślenie zawarte jest na stronach Pisma Świętego, dlatego kluczową sprawą dla ewangelizacji i odnowy Kościoła wydaje się być zmiana myślenia oparta o Słowo Boże.

Bardzo jednoznacznie mówił o tym każdy z trzech ostatnich papieży:

“Konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie” (Jan Paweł II, Novo millenio ineunte, 39).

Lectio divina, „jeśli będzie się ją skutecznie propagować, przyniesie w Kościele nową duchową wiosnę” (Benedykt XVI, Słowo Boże źródłem odnowy Kościoła, w: „L’Osservatore Romano” 26 (2005) nr 11-12, s. 25).

„Istnieje konkretny sposób wsłuchiwania się w to, co Pan chce nam powiedzieć w swoim Słowie, i otwarcia się, by nas przemienił Jego Duch. Chodzi o to, co nazywamy «lectio divina». Polega ono na czytaniu Słowa Bożego w chwilach modlitwy, by ono nas oświeciło i odnowiło” (Evangelii Gaudium, nr 152)

W oparciu o to przekonanie i zachęceni przez nauczanie papieskie, rozpoczęliśmy w marcu 2011 roku, w parafii NMP Bolesnej we Wrocławiu – Strachocinie (w dalszej kolejności w parafiach ościennych) projekt czytania i rozważania Bożego Słowa. Aktualnie projekt realizowany jest w formie rozważań krótkich oraz w formie pełnej metody Lectio Divina (dystrybucja w formie drukowanej broszury + do ściągnięcia ze strony On Jest + aplikacje mobilne na Android, Apple i e-czytniki w formacie ‘mobi’).

Szczegółowy opis projektu i propozycje rozważań oraz materiały do pobrania znajdziesz tu:

http://www.onjest.pl/slowo/o-rozwazaniach/

Zachęcamy inne wspólnoty w Kościele do służby Słowu i pisania rozważań dla swoich parafii, w razie potrzeby służymy wypracowanym do tej pory know – how. Kontakt tu: http://onjest.pl/o-nas/