Kurs Alfa 2014

Jesteśmy przekonani, że pragnienie poprowadzenia tego kursu, które wyszło z kręgu św. Józefa, to prawdziwie natchnienie z Ducha Świętego, który prowadzi ku ewangelizacji. Wszystkie informacje są na stronie internetowej http://onjest.pl/alpha/ Chcielibyśmy podkreślić, że kurs szczególnie kierowany jest do osób mających problemy z wiarą lub niewierzących a my jesteśmy zaproszeni do tego, aby takie osoby z naszych środowisk zaprosić poprzez nasze osobiste świadectwo, że Jezus działa i przemienia nasze życie. (chyba, że w Twoim życiu nie działa i nie przemienia, to wtedy sam jesteś zaproszonyJ). W kontekście tego kursu przychodzi nam jedna refleksja – siła wspólnego działania i świadectwa objawia się jakoś szczególnie przez to, że wielu może wykonać jakąś drobną rzecz dla wspólnego dobra i na rzecz ewangelizacji (upiec ciasto, posprzątać, ugotować posiłek, zaprosić kogoś do uczestnictwa, przekazać datek na pokrycie kosztów przygotowań, etc.) a nie w tym, że nieliczni robią wszystko (choć niektórzy ponoszą większą odpowiedzialność i mają więcej pracy – i im w imieniu całej wspólnoty dziękujemy za trud, który podjęli).