Formacja

1118 of 18 items

Namiot Spotkania

przez Darek

Różne duchowości i ruchy w Kościele praktykują różne formy modlitwy. W Ruchu Światło – Życie praktykowana jest modlitwa osobista, którą nazywa się Namiotem Spotkania.  Poniższe wypowiedzi  księdza Franciszka Blachnickiego jednoznacznie wskazują na kluczowe znaczenie Namiotu Spotkania w formacji Ruchu Światło – Życie. „Można powiedzieć, że nie jest naprawdę członkiem Ruchu, nie zrozumiał jego istoty ten, […]

Charyzmat Światło-Życie

przez Darek

Czym jest charyzmat?  Charyzmat (z gr. χάρισμα /chárisma/ – „bezinteresowny dar”, „dar łaski”) –wskazuje na pewne dary Boże, uzdolniające tego, kto je otrzymał, do służby w Kościele. Pojęcie to odnoszone jest także do zgromadzeń i zakonów (w naszym rozumieniu  także do innych dzieł i ruchów w Kościele): np. charyzmat zakonu, zgromadzenia – oznacza wtedy najważniejszy […]

Modlitwa w Duchu Świętym – A.M. de Monleon OP

przez Monika Mosior

Zapytuje się często, w czym modlitwa odnowy charyzmatycznej różni się od innych form modlitwy; czy nie jest ona po prostu ,,modlitwą spontaniczną”? Nie jest ona niczym w tym rodzaju. Wydaje mi się, że modlitwa w Duchu występuje wtedy, gdy z jednej strony mogą się w niej przejawiać charyzmaty /por. I Kor 14, 15-16; Ef 5, […]

Wezwanie do modlitwy

przez Monika Mosior

„Nic nie pojmuję, niczego nie jestem w stanie zrozumieć, jestem absolutną ciemnością … Boże, Ty jesteś naprawdę Bogiem ukrytym, Ty jesteś dalej ode mnie, niż najodleglejsza gwiazda w kosmosie. Panie, dlaczego milczysz, dlaczego jesteś głuchy na moje wołanie, na mój krzyk rozpaczy! Boże, gdybym krzyczał do kamienia, prędzej bym go skruszył”. „Wszystko, bez wyjątku wszystko […]

W Namiocie Spotkania – modlitwa regularna i wytrwała – Bert Ghezzi

przez Monika Mosior

Czytałem ostatnio książkę, w której pewien pastor usiłował przekonać jakiegoś młodzieńca o konieczności codziennego przebywania przez jakiś czas sam na sam z Panem. Młodzieniec ów oświadczył pastorowi, że pragnąłby modlić się oraz być bardziej związanym z Kościołem, lecz jest zbyt zaabsorbowany pracą zawodową i nauką w szkole. Nie ma po prostu czasu na nic innego. […]

Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną… cz. II – Tatiana Kwiatkowska

przez Monika Mosior

Spotykamy się ponownie wokół tematu modlitwy uwielbienia. W tym miejscu warto przypomnieć to, co zabrzmiało już w I części refleksji na temat uwielbienia, a mianowicie, że Bóg jest zawsze godzien uwielbienia, więc możemy i powinniśmy Go uwielbiać w każdym czasie / owa powinność stała się, mam nadzieję, jasna po lekturze I części /. Modlitwa uwielbienia […]

„Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną…” (kilka refleksji nt. modlitwy uwielbienia) cz. I

przez Monika Mosior

Historia Siloe W latach 1977-1985 ukazało się 30 numerów Listu do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych Siloe (w tym teksty Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego). Od kilku lat Centralna Diakonia Modlitwy podjęła się kontynuacji tego dzieła wydając kolejne numery tego listu, w których podejmuje problematykę szeroko pojętego życia modlitwy. Od lipca 2011 roku Siloe zostaje wydawane […]

Lectio Divina

przez Darek

Lectio divina – metoda osobistego studium Pisma Świętego Mnisi znali dwa sposoby medytacji Słowa Bożego: ruminatio – przetrawianie Słowa Bożego poprzez jego ciągłe powtarzanie oraz lectio divina – Bożą lekturę, w której chodziło o to, aby wszystkie słowa Biblii rozumieć jako drogę do Boga, jako opis drogi duchowej. Kluczowe jest tu pytanie: kim jestem, co jest tajemnicą mojego życia, kim […]