Formacja

110 of 18 items

Otwarte spotkania z modlitwą kontemplacyjną

przez Maciej Zimecki

Może wchodzisz na drogę modlitwy i szukasz swojego sposobu na Namiot Spotkania i osobisty kontakt ze Słowem Bożym…. A może modlisz się wiernie od dawna, ale nie odczuwasz Jego obecności (a dawniej Bóg był taki bliski). Dotychczasowe sposoby modlitwy i rozważania nie przynoszą pocieszenia, a jednak wiernie Go szukasz i jest w Tobie pragnienie czegoś […]

Seminarium o charyzmatach – nagrania

przez Darek

W dniach 11-12 czerwca 2016 odbyło się współorganizowane przez naszą wspólnotę Seminarium o charyzmatach Ducha Świętego, prowadzone przez Aleksandra Bańkę wraz z zespołem z Tyskiego Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie (organizatorów m.in. Tyskich Wieczorów Uwielbienia). Poniżej zamieszczamy nagrania sesji, które odbyły się w ramach seminarium. Olek Bańka – Działanie Ducha Świętego Olek Bańka – Dary Charyzmatyczne […]

Poznanie i rozwój

przez Darek

Poznanie i rozwój Refleksje po warsztacie „Poznanie i rozwój” prowadzonym przez Monikę i Marcina Gajdów „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga” Rozdarcie zasłony w Świątyni po śmierci Jezusa mówi nam o tym, że Bóg jest dla nas dostępny zawsze. Nie musimy już, jak Izraelici, pielgrzymować raz w roku do Świątyni. Kult przenosi się do […]

Uwagi ogólne dotyczące „Przystanków” i materiały do pobrania

przez Jerzy Prokopiuk

„Przystanki” to materiały do formacji duchowej, szczególnie w grupach małżeńskich,  które stanowiłyby pomoc ku wzrostowi relacji wertykalnej (z Jezusem) jak też horyzontalnej (ze współmałżonkiem). Z materiałów z powodzeniem może korzystać także każda osoba, która pragnie pogłębić swoją wiarę. Mogą z nich korzystać osoby, które są w różnych ruchach czy wspólnotach, ponieważ są to materiały oparte […]

Modlitwa w rodzinie

przez Jerzy Prokopiuk

Czy ktokolwiek z nas, kto ma dzieci, nie chciałby, aby były one mądre, zdrowe, żyły dostatnio i były szczęśliwe? Karmimy je, ubieramy, opłacamy naukę, staramy się wpajać im określone zasady postępowania. Twierdzę jednak, że najważniejszą rzeczą, jaką możemy dla nich uczynić, to przybliżyć je do Boga i przekazać im wiarę. Uprzedzając pytanie „dlaczego?” odwołam się […]

Reguła życia

przez Jerzy Prokopiuk

Reguła Życia to jedno z zobowiązań Domowego Kościoła (DK) Ruchu Światło – Życie, zaczerpnięte z Ruchu Equipes Notre Dame (END). Karta END określa ją jako „określenie wysiłków, które każdy zobowiązuje się podjąć, aby lepiej odpowiedzieć na wolę Bożą”. W tej definicji mamy dwa kluczowe elementy opisujące regułę życia: mój wysiłek i wolę Bożą. Te dwa […]

Dialog małżeński

przez Jerzy Prokopiuk

To specjalny rodzaj rozmowy między małżonkami. Sens i cel tej rozmowy wyjaśniają słowa: ”mąż i żona co miesiąc razem, w obecności Bożej zastanawiają się, jaka jest myśl Boża i wola Boża wobec ich rodziny, po to, aby ją lepiej wypełnić” (z karty Equipe Notre-Dame – ruchu odnowy duchowości małżeńskiej). Małżeński dialog jest powtarzaną regularnie chwilą […]

Modlitwa małżeńska

przez Jerzy Prokopiuk

Aby zrozumieć sens modlitwy małżeńskiej należy wrócić do sakramentu małżeństwa. Sakrament małżeństwa ma być pomocą na drodze powołania małżeńskiego. Pomoc polega na tym, że przyjmując sakrament, zapraszamy Boga, aby był obecny w życiu naszego małżeństwa. Im bardziej Bóg jest obecny w naszym małżeństwie, tym bardziej zbliżamy się do siebie, stajemy się prawdziwie jednością. Jednym ze […]

Namiot Spotkania

przez Jerzy Prokopiuk

Różne duchowości i ruchy w Kościele praktykują różne formy modlitwy. W Ruchu Światło – Życie praktykowana jest modlitwa osobista, którą nazywa się Namiotem Spotkania.  Poniższe teksty księdza Franciszka Blachnickiego jednoznacznie wskazują na kluczowe znaczenie Namiotu Spotkania w formacji Ruchu Światło – Życie. „Można powiedzieć, że nie jest naprawdę członkiem Ruchu, nie zrozumiał jego istoty ten, […]

Spełniona obietnica – Aleksander Bańka – Centrum Duchowości Ruchu Światło- Życie Archidiecezji Katowickiej w Tychach

przez Monika Mosior

Bóg przynęca na pustynię tak jak niewierną oblubienicę, aby mówić do jej serca. Do nas też chce mówić o rzeczach oczywistych, wielokrotnie przetrawionych i znanych, aby właśnie w nich objawiać swoją moc.   I wyleję Ducha  mego… Naszym tematem przewodnim jest proroctwo Joela: I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i […]