Posts by Monika Mosior

6 Wyników

Spełniona obietnica – Aleksander Bańka – Centrum Duchowości Ruchu Światło- Życie Archidiecezji Katowickiej w Tychach

przez Monika Mosior

Bóg przynęca na pustynię tak jak niewierną oblubienicę, aby mówić do jej serca. Do nas też chce mówić o rzeczach oczywistych, wielokrotnie przetrawionych i znanych, aby właśnie w nich objawiać swoją moc.   I wyleję Ducha  mego… Naszym tematem przewodnim jest proroctwo Joela: I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i […]

Modlitwa w Duchu Świętym – A.M. de Monleon OP

przez Monika Mosior

Zapytuje się często, w czym modlitwa odnowy charyzmatycznej różni się od innych form modlitwy; czy nie jest ona po prostu ,,modlitwą spontaniczną”? Nie jest ona niczym w tym rodzaju. Wydaje mi się, że modlitwa w Duchu występuje wtedy, gdy z jednej strony mogą się w niej przejawiać charyzmaty /por. I Kor 14, 15-16; Ef 5, […]

Wezwanie do modlitwy

przez Monika Mosior

„Nic nie pojmuję, niczego nie jestem w stanie zrozumieć, jestem absolutną ciemnością … Boże, Ty jesteś naprawdę Bogiem ukrytym, Ty jesteś dalej ode mnie, niż najodleglejsza gwiazda w kosmosie. Panie, dlaczego milczysz, dlaczego jesteś głuchy na moje wołanie, na mój krzyk rozpaczy! Boże, gdybym krzyczał do kamienia, prędzej bym go skruszył”. „Wszystko, bez wyjątku wszystko […]

W Namiocie Spotkania – modlitwa regularna i wytrwała – Bert Ghezzi

przez Monika Mosior

Czytałem ostatnio książkę, w której pewien pastor usiłował przekonać jakiegoś młodzieńca o konieczności codziennego przebywania przez jakiś czas sam na sam z Panem. Młodzieniec ów oświadczył pastorowi, że pragnąłby modlić się oraz być bardziej związanym z Kościołem, lecz jest zbyt zaabsorbowany pracą zawodową i nauką w szkole. Nie ma po prostu czasu na nic innego. […]

Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną… cz. II – Tatiana Kwiatkowska

przez Monika Mosior

Spotykamy się ponownie wokół tematu modlitwy uwielbienia. W tym miejscu warto przypomnieć to, co zabrzmiało już w I części refleksji na temat uwielbienia, a mianowicie, że Bóg jest zawsze godzien uwielbienia, więc możemy i powinniśmy Go uwielbiać w każdym czasie / owa powinność stała się, mam nadzieję, jasna po lekturze I części /. Modlitwa uwielbienia […]

„Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną…” (kilka refleksji nt. modlitwy uwielbienia) cz. I

przez Monika Mosior

Historia Siloe W latach 1977-1985 ukazało się 30 numerów Listu do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych Siloe (w tym teksty Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego). Od kilku lat Centralna Diakonia Modlitwy podjęła się kontynuacji tego dzieła wydając kolejne numery tego listu, w których podejmuje problematykę szeroko pojętego życia modlitwy. Od lipca 2011 roku Siloe zostaje wydawane […]