Może wchodzisz na drogę modlitwy i szukasz swojego sposobu na Namiot Spotkania i osobisty kontakt ze Słowem Bożym….

A może modlisz się wiernie od dawna, ale nie odczuwasz Jego obecności (a dawniej Bóg był taki bliski). Dotychczasowe sposoby modlitwy i rozważania nie przynoszą pocieszenia, a jednak wiernie Go szukasz i jest w Tobie pragnienie czegoś więcej… Nie jest to oznaka Jego oddalenia, ale bliskości, Jego zaproszenie, by pójść dalej…

Zapraszamy członków Wspólnoty a także wszystkich innych chętnych na spotkania z modlitwą kontemplacyjną w parafii NMP Bolesnej na Strachocinie, które będą odbywać się od 7 października w każdy piątek po wieczornej Eucharystii czyli około 19.00.

Można zajrzeć na spotkanie jednorazowo – z ciekawości, można pojawiać się regularnie, albo od czasu do czasu 🙂 w pełnej wolności i bez zobowiązań. Spotkanie trwa około godziny.

Spotykamy się, aby pogłębić osobiste doświadczenie modlitwy uczestników. Przebieg spotkania jest prosty i opiera się na formie lectio divina zaczerpniętej z Tradycji Kościoła:

lectio (czytanie fragmentu Słowa Bożego),
meditatio (rozważanie Słowa Bożego),
oratio (spontaniczna modlitewna odpowiedź połączona z dzieleniem się Słowem – w wolności),
contemplatio (modlitwa kontemplacyjna – trwania w obecności Bożej przez 20 minut w ciszy, odpoczynek w Bogu)

Lectio divina jest poprzedzone czytaniem duchowym (dokumentów Kościoła i dzieł mistrzów życia wewnętrznego).

Spotkania są otwarte dla wszystkich, którzy pragną pogłębienia życia duchowego przez praktykowanie modlitwy wewnętrznej w tradycji Kościoła Katolickiego i odbywają się pod patronatem „duchowej rodziny” Przyjaciół Miłości Miłosiernej: http://przyjacielemm.pl

swietacisza

Ikona symboliczna „Chrystus Święta Cisza”