Różne duchowości i ruchy w Kościele praktykują różne formy modlitwy. W Ruchu Światło – Życie praktykowana jest modlitwa osobista, którą nazywa się Namiotem Spotkania.  Poniższe teksty księdza Franciszka Blachnickiego jednoznacznie wskazują na kluczowe znaczenie Namiotu Spotkania w formacji Ruchu Światło – Życie.

„Można powiedzieć, że nie jest naprawdę członkiem Ruchu, nie zrozumiał jego istoty ten, kto nie wprowadził w swoje życie praktyki Namiotu Spotkania”. „Właśnie wierność praktyce Namiotu Spotkania prowadzi w końcu do tego, na czym polega istotny wzrost życia nadprzyrodzonego, życia Bożego. Wzrost tego życia jest wzrostem wiary, wzrostem nadziei i wzrostem miłości, czyli wzrostem cnót teologicznych” .
Fragmenty konferencji omawiających tekst Księgi Wyjścia 33, 7-20 wygłoszonych podczas szkoły modlitwy w ramach Szkoły Animatora Ruchu Światło-Życie w Carlsbergu w październiku i listopadzie 1982 r.

 „Przede wszystkim trzeba wyrobić w sobie przekonanie, że Namiot Spotkania to rzeczywiście sprawa centralna, podstawowa jeżeli chodzi o powołanie, o wierność i o wzrost w powołaniu. (…)”. Ks. Franciszek Blachnicki, Namiot spotkania drogą życia modlitwy – fragmenty konferencji do Wspólnoty NMK z 14 maja 1986r. w Carlsbergu

Każdy z nas, członków ludu Bożego Nowego Przymierza, musi zbudować sobie w swoim życiu taki namiot spotkania, tzn. musi codziennie znaleźć miejsce i czas na osobistą rozmowę z Bogiem, na modlitwę myślną. Trzeba przykładać wielką wartość do tego spotkania i nie pozwolić na to, aby zostało wyeliminowane z programu dnia przez mnóstwo innych „pilnych” i „najważniejszych” spraw. Ta chwila, w której zdecydujemy się na to, aby odsunąć na bok wszystkie inne sprawy, aby być do dyspozycji Pana, wprowadzi stopniowo pokój do naszego życia, nauczy nas właściwej hierarchii wartości, uzdolni do dialogu z innymi ludźmi. F. Blachnicki, Domowy Kościół. Listy do wspólnot rodzinnych, t. 1, Kraków 2003, s. 116.

Załączone pliki pokazują istotę i opisują na czym polega Namiot Spotkania oraz dają kilka praktycznych rad w realizacji tej formy modlitwy.

Zdając sobie sprawę z wagi modlitwy i Słowa Bożego dla chrześcijańskiego wzrostu, nasza wspólnota począwszy od marca 2011 roku podjęła się  przygotowywania i rozpowszechniania modlitwy osobistej ze Słowem Bożym wśród mieszkańców parafii z których pochodzą członkowie naszej wspólnoty (w wersji drukowanej), oraz w formie elektronicznej, dostępnej przez naszą stronę internetową a także na smartfony, poprzez aplikację android. Aktualnie (wrzesień 2016), poprzez wszystkie wymienione kanały dostępu, z tej propozycji modlitwy korzysta około 6 000 osób w 130 krajach. Szczegóły można znaleźć tutaj. 

Modlitwa Osobista – Namiot Spotkania_czym jest czym nie jest

Metoda Namiotu Spotkania_o. Maciej Konenc SJ