Ogłaszamy zawiązanie Diakonii Modlitwy w naszym rejonie, czyli naszej wspólnocie On Jest.

Zapraszamy wszystkich, którzy odnajdują w sobie pragnienie włączenia się w taką służbę. Jak to będzie dokładnie wyglądać? – Będzie to grupa osób, które będą miały  „dyżur modlitewny” – poprzez sms-y, maile itp. będziemy przyjmować Wasze intencje za konkretne sytuacje, osoby wymagające w danej chwili „szturmu do nieba”, a realizować go będziemy jak komu w danej chwili sytuacja pozwoli – modlitwą różańcową, intencją na Eucharystii, postem, w modlitwie osobistej itp. W ten sposób w razie potrzeby każdy z nas będzie mógł być pewny silnego wsparcia modlitewnego i mieć poczucie, że nie jest sam w trudnej sytuacji. Prócz tego będziemy codziennie pamiętać o modlitwie za całą wspólnotę. A cóż prócz tego – myślę, że Duch Św. poprowadzi i pokaże swój plan.

Jak widzicie taka służba nie wymaga ani specjalnie dużo czasu, ani jakiejś wiedzy. Wymaga tylko gorącego serca pragnącego pomagać i budować jedność naszej wspólnoty.

Intencje można już zgłaszać do Moniki Mosior.