Artykuł z Gościa Niedzielnego opisujący nasz projekt misyjny dla Kenii.